Uitdammerdijk 14

1026 CP Amsterdam (Durgerdam)

020-490 4563

ofni.[antispam].@doordrijvers.nl

 

Wedstrijdkalender 2017 W.S.V. De Doordrijvers

Klik hier voor de printversie van de Wedstrijdkalender

Klik hier voor de Wedstrijdbepalingen 2017 van WSV De Doordrijvers


Datum / waarschuwingssein / wedstrijd

--------------------- augustus --------------------

Vrij 18  / 19.25 uur / Up/Down Races

Vrij 25  / 19.25 uur / Up/Down Races

Zon 27 / 13.55 uur / Open Wedstrijden (als test start om 14h, 30 min races)

 

--------------------- september --------------------

Vrij 1    / 19.25 uur / Vrijdagavondwedstrijd

Vrij 8    / 19.25 uur / Vrijdagavondwedstrijd

Zat 9    / 10.55 uur / Sharpie dag 1

Zon 10 / 10.55 uur / Open Wedstrijden + Sharpie dag 2 (Publiekswedstrijden)

Vrij 22  / 18.45 uur / Up/Down Races (Bij mooi weer + eten na afloop)*

Vrij 29  / 18.45 uur / Up/Down Races (Bij mooi weer + eten na afloop)*

 

----------------------- oktober ----------------------

Zat 7    / 13.55 uur / Open Wedstrijden (tevens sluiting en 's avonds diner)

Zat 14  / 11.55 uur / Johan Stam Midwinterkampioenschap (Laser Std & Rad)

Zon 15 / 10.25 uur / Johan Stam Midwinterkampioenschap (Laser Std & Rad) 


Toelichting

Tijdens de Vrijdagavondwedstrijden starten alle klassen in 1 veld met uitzondering van de Optimisten-klasse. Per klasse wordt een klassement opgemaakt. Echter voor de Laser Standaard en Laser Radiaal wordt conform de Wedstrijdbepalingen een gezamenlijk klassement opgemaakt. 

Voor de beginnende Optimistenzeilers wordt bij voldoende belangstelling (minimaal 3 boten) een kleine baan uitgezet. 

 

Open Wedstrijden zijn toegankelijk voor alle klassen. De minimum deelname voor een aparte start per klasse is vijf boten. Dit jaar als test op zaterdag 13/5 en zondag 27/8 aug met de eerste start om 14.00 uur en dan meerdere korte races van elk max. ~30 minuten.

 

Up/Down Races. Op 4 vrijdagavonden worden zogenaamde Up/Down Races gevaren. Deze tellen niet mee in het reguliere ‘Vrijdagavondklassement’.  Het zijn korte races met 1 of 2 kruisrakken en 1 of 2 voor-dewindse rakken; op één avond kunnen 2 of meer races plaatsvinden. Er wordt in één veld gevaren.

* Mooi weer Up/Down met eten na afloop. 

Eind september willen we op 2 vrijdagavonden bij mooi weer nog het water op. De wedstrijden beginnen om 18.45 uur en na afloop is er dan een warme hap. Je kunt je hiervoor op de donderdag eraan voorafgaand opgeven tot 22.00 uur ’s avonds. Kosten 10,- euro incl. maaltijd. 

Nadere informatie over doorgaan/afgelasten/maaltijden volgt te zijner tijd.

 

De Wisselbeker wordt opgemaakt voor de Laser Standaard en Laser Radiaal; er wordt dus in 2 velden gevaren, met een een aparte start per klasse. Dit jaar wordt de Wisselbeker op 1 dag gevaren; met minimaal 5 races. Indien door omstandigheden geen 5 races kunnen worden gevaren, worden de resterende races op een nader te bepalen wedstrijddag verzeild.

 

Publiekswedstrijden Op 10 september worden wedstrijden georganiseerd waarbij de baan zo wordt aangepast dat iedere ronde een boei gerond moet worden die vlak voor de kantine ligt. Komt dat zien! De Sharpie klasse is dit hele weekend te gast bij De Doordrijvers en doet zondag mee met de Publiekswedstrijden. Dus nog meer spektakel!

 

Tarieven

Vrijdagavondwedstrijden en Up/Down Races voor Laser/Sunfish/e.a. 3,50 euro, Jeugdleden 2 euro.

Zaterdag- of Zondagwedstrijd, Laser/Sunfish e.a. 10 euro, Jeugdleden 5 euro.

Weekendevenement Laser (za+zo) 24,- euro bij vooraf overmaken; bij ter plekke betalen 30,- euro.

Seizoensaanbieding (alle vrij-/zat-/zondagwedstrijden m.u.v. Primavera, Johan Stam Midwinterkampioenschap en de optionele mooi-weer up/downs eind september): 100 euro.

 

Inschrijven

Voor de Primavera en het Johan Stam Midwinterkampioenschap kunt u zich d.m.v. een internetformulier op de website inschrijven. Klik bij ‘Wedstrijden’ op ‘Inschrijven’. 

Betalingen dienen uiterlijk om 22.00 uur op de donderdag voorafgaande aan het evenement te zijn overgemaakt op rekening NL93 INGB 0006 2934 52 t.n.v. Wedstrijdcommissie De Doordrijvers o.v.v. ‘Naam evenement’ en ‘Zeilnummer’.


euro masters circuit:               http://www.eurilca.eu/euromasters/venues.php

open dutch championships:   http://deltalloydonk.org/

Agenda 2017

Sluiting

Zat 7 oktober - 16.00 uur


Boten in de loods

Zon 5 november - 9.45 uur


 

Eerstvolgende wedstrijd:

Vrij 18 augustus - Avondwedstrijd - 19.25 uur


Vrij 25 augustus - Up/down races - 19.25 uur


 


 

Watersportvereniging De Doordrijvers