Uitdammerdijk 14

1026 CP Amsterdam (Durgerdam)

020-490 4563

ofni.[antispam].@doordrijvers.nl

 

Wedstrijdkalender 2019 W.S.V. De Doordrijvers

Klik hier voor de printversie van de Wedstrijdkalender

Klik hier  voor de Lokale Wedstrijdbepalingen 2018 van WSV De Doordrijvers.

 

Dag             Evenement                                                    Waarschuwingssein  

 

Seizoen 2019 start medio april


Toelichting

Tijdens de Vrijdagavondwedstrijden starten alle klassen in 1 veld met uitzondering van de Optimisten-klasse. Per klasse wordt een klassement opgemaakt. Echter voor de Laser Standaard en Laser Radiaal wordt conform de Wedstrijdbepalingen een gezamenlijk klassement opgemaakt.

Voor de beginnende Optimistenzeilers wordt bij voldoende belangstelling (minimaal 3 boten) een kleine baan uitgezet.

 

Open Wedstrijden en Middagwedstrijden zijn toegankelijk voor alle klassen. De minimum deelname voor een aparte start per klasse is vijf boten.

 

Up/Down Races. Op 3 vrijdagavonden worden zogenaamde Up/Down Races gevaren. Deze tellen niet mee in het reguliere ‘Vrijdagavondklassement’. Het zijn korte races met 1 of 2 kruisrakken en 1 of 2 voordewindse rakken; op één avond kunnen 2 of meer races plaatsvinden. Er wordt in één veld gevaren.

 

De Wisselbeker wordt opgemaakt voor de Laser Standaard en Laser Radiaal; er wordt dus in 2 velden gevaren, met een aparte start per klasse. Dit jaar wordt de Wisselbeker wederom op één dag gevaren. Indien door omstandigheden geen 5 races kunnen worden gevaren, worden de resterende races op een nader te bepalen wedstrijddag gevaren.

 

Publiekswedstrijden Op 24 juni worden wedstrijden georganiseerd waarbij de baan zo wordt aangepast dat iedere ronde een boei gerond moet worden die vlak voor de kantine ligt. De Sharpie klasse is dit hele weekend te gast bij De Doordrijvers en doet zondag mee met de Publiekswedstrijden.

 

Tarieven

  • Vrijdagavondwedstrijden en Up/Down Races: 3,50 euro; jeugdleden 2 euro.
  • Zaterdag- of zondagwedstrijd: 10 euro; jeugdleden 5 euro.
  • Seizoensaanbieding voor alle wedstrijden m.u.v. Primavera en Johan Stam Midwinter: 100 euro.
  • Primavera en Johan Stam Midwinterkampioenschap: 25,- euro bij vooraf overmaken; bij ter plekke inschrijven moet contant 30,- euro worden betaald.

 

Inschrijven

Voor de Primavera en het Johan Stam Midwinterkampioenschap kunt u zich d.m.v. een internetformulier op de website inschrijven. Klik bij ‘Wedstrijden’ op ‘Inschrijven’.

De voorinschrijving sluit om 22.00 uur op de donderdag voorafgaande aan het evenement. Het inschrijfgeld dient uiterlijk om 23.00 van diezelfde dag te zijn overgemaakt op rekening NL93 INGB 0006 2934 52 t.n.v. Wedstrijdcommissie De Doordrijvers o.v.v. ‘Naam evenement’ en ‘Zeilnummer’.

 


euro masters circuit:              http://www.eurilca.eu/euromasters/venues.php
delta lloyd regatta:                 http://www.deltalloydregatta.org/
open dutch championships:   http://deltalloydonk.org

Agenda 2019

Nieuwjaarsreceptie

Zon 13 jan - 14.00 uur


Jaarvergadering

Vrij 22 maart - 20.00 uur


Boten uit de loods

Zon 31 maart - 9.45 uur


Kantineschoonmaak

Zon 7 april - tijd volgt

 

 

Eerstvolgende wedstrijd:

Seizoen 2019 start medio april

 

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

 

Watersportvereniging De Doordrijvers