Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 179717 Michiel Peeters 9,0 1 1 3 (4) 2 (4) 2
2 164667 Martin Koning 19,0 5 (dns) (dns) 3 6 2 3
3 202336 Koen Verhart 23,0 2 (dns) (dns) 8 4 3 6
4 178808 César Sierhuis 25,0 6 3 (dns) (dns) 3 5 8
5 179593 Tom Brons 31,0 (13) 4 5 6 7 (9) 9
6 180602 Henk Wittenberg 35,0 (dnc) 9 2 5 13 6 (21)
7 211325 Simon van Rees 36,0 12 6 (dns) (dns) 1 10 7
8 171900 Martijn Ozinga 44,0 4 (dnf) 4 17 (19) 15 4
9 174403 Lennart Cnossen 46,0 (dnc) (dnc) 1 2 dns 1 1
10 161881 André Brons 57,0 (dnf) 5 8 18 8 (dns) 18
11 198474 Joost Smeets 61,0 9 (dns) (dns) 14 21 12 5
12 71239 Ernie Vlaar 61,0 (dnc) 8 15 12 9 (23) 17
13 208437 Hans Hoedeman 62,0 10 (19) 12 9 (17) 16 15
14 4 Jeroen van Veen 63,0 (dnc) 13 11 10 16 13 (26)
15 146518 Han Hendriks 67,0 7 2 6 (dns) (dns) dns 11
16 198183 Sicco Verhoef 73,0 dnf 12 7 (dns) (dns) 7 25
17 141627 Bas Peters 88,0 dnf (dns) (dns) 20 12 21 13
18 211110 Lars Croese 89,0 (dnc) 16 (dns) 7 dns 11 14
19 184293 Ed Weidemann 89,0 dnf dsq (dns) (dns) 11 19 10
20 175661 Frans Plaum 92,0 (dnc) 17 17 16 20 22 (27)
21 216073 Hans de Kip 94,0 (dnc) 18 (dns) 11 22 20 23
22 2 Norbert Ozinga 95,0 3 dnf (dns) 1 23 (dns) dns
23 171711 Toshihiro Yaegashi 99,0 dnf 20 20 19 18 (24) (28)
24 189080 Robert Huizinga 101,0 (dnc) (dnc) 21 21 15 25 19
25 141603 Piet Hendriks 103,0 (dnc) 10 14 (dns) dns 18 20
26 141086 Herman ter Hennepe 106,0 (dnc) 22 19 15 24 26 (30)
27 175659 Frans van den Eeckhout 108,0 dnf (dns) 13 (dns) dns 8 24
28 197663 Paul Bosma 111,0 (dnc) 7 9 13 (dns) dns dns
29 7 Marc van Wingerden 122,0 (dnc) 23 16 (dns) ocs 14 dns
30 213990 Rutger Flierman 126,0 dnf 15 (dns) (dns) 14 dns dnf
31 180830 Anke Haadsma 128,0 dnf (dns) (dns) 23 25 17 dns
32 180988 Peter van Houten 137,0 (dnc) 11 (dns) dns 10 dns dnf
33 207315 Markus Ochs 140,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 5 dns 12
34 169888 Hartger Heldoorn 144,0 11 (dns) 10 (dns) dns dns dns
35 155640 Karine Jansen 166,0 (dnc) 14 (dns) dns dns dns 29
36 201747 Elias Ott 166,0 (dnc) 21 (dns) dns dns dns 22
37 164813 Sjoerd Brandt 172,0 8 (dns) (dns) dns dns dns dns
38 184062 Gerard van Duynhoven 173,0 (dnc) (dnc) dnc 22 dnf dns dns
39 7566 Steven Louwrier 175,0 (dnc) (dnc) 18 dns dns dns dnf
40 164677 Arnold Mulderij 180,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 16
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  171900 Martijn Ozinga race 2: 27 punten
  161881 André Brons race 1: 22 punten
  198183 Sicco Verhoef race 1: 22 punten
  141627 Bas Peters race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 2: 27 punten
  2 Norbert Ozinga race 2: 27 punten
  171711 Toshihiro Yaegashi race 1: 22 punten
  175659 Frans van den Eeckhout race 1: 22 punten
  7 Marc van Wingerden race 5: 28 punten
  213990 Rutger Flierman race 1: 22 punten
  213990 Rutger Flierman race 7: 34 punten
  180830 Anke Haadsma race 1: 22 punten
  180988 Peter van Houten race 7: 34 punten
  184062 Gerard van Duynhoven race 5: 28 punten
  7566 Steven Louwrier race 7: 34 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl