Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 179717 Michiel Peeters 10,0 1 1 3 (4) 2 (4) 2 1
2 164667 Martin Koning 24,0 5 (dns) (dns) 3 6 2 3 5
3 202336 Koen Verhart 26,0 2 (dns) (dns) 8 4 3 6 3
4 178808 César Sierhuis 31,0 6 3 (dns) (dns) 3 5 8 6
5 179593 Tom Brons 40,0 (13) 4 5 6 7 9 9 (14)
6 171900 Martijn Ozinga 48,0 4 (dnf) 4 17 (19) 15 4 4
7 174403 Lennart Cnossen 49,0 (dnc) (dnc) 1 2 dns 1 1 2
8 211325 Simon van Rees 49,0 12 6 (dns) (dns) 1 10 7 13
9 180602 Henk Wittenberg 56,0 (dnc) 9 2 5 13 6 (21) 21
10 208437 Hans Hoedeman 69,0 10 (19) 12 9 (17) 16 15 7
11 198474 Joost Smeets 72,0 9 (dns) (dns) 14 21 12 5 11
12 146518 Han Hendriks 76,0 7 2 6 (dns) (dns) dns 11 8
13 161881 André Brons 79,0 dnf 5 8 18 8 (dns) 18 (dns)
14 4 Jeroen van Veen 80,0 (dnc) 13 11 10 16 13 (26) 17
15 71239 Ernie Vlaar 81,0 (dnc) 8 15 12 9 (23) 17 20
16 198183 Sicco Verhoef 91,0 dnf 12 7 (dns) (dns) 7 25 18
17 141627 Bas Peters 100,0 dnf (dns) (dns) 20 12 21 13 12
18 184293 Ed Weidemann 104,0 dnf dsq (dns) (dns) 11 19 10 15
19 175661 Frans Plaum 111,0 (dnc) 17 17 16 20 22 (27) 19
20 189080 Robert Huizinga 117,0 (dnc) (dnc) 21 21 15 25 19 16
21 197663 Paul Bosma 122,0 (dnc) 7 9 13 (dns) dns dns 9
22 171711 Toshihiro Yaegashi 123,0 dnf 20 20 19 18 (24) (28) 24
23 141603 Piet Hendriks 126,0 (dnc) 10 14 (dns) dns 18 20 22
24 211110 Lars Croese 132,0 (dnc) 16 (dns) 7 dns 11 14 dns
25 141086 Herman ter Hennepe 133,0 (dnc) 22 19 15 24 26 (30) 27
26 175659 Frans van den Eeckhout 135,0 dnf (dns) 13 (dns) dns 8 24 26
27 216073 Hans de Kip 136,0 (dnc) 18 (dns) 11 22 20 23 dns
28 213990 Rutger Flierman 137,0 dnf 15 (dns) (dns) 14 dns dnf 10
29 2 Norbert Ozinga 138,0 3 dnf (dns) 1 23 (dns) dns dns
30 7 Marc van Wingerden 165,0 (dnc) 23 16 (dns) ocs 14 dns dns
31 180830 Anke Haadsma 171,0 dnf (dns) (dns) 23 25 17 dns dns
32 180988 Peter van Houten 181,0 (dnc) 11 (dns) dns 10 dns dnf dns
33 207315 Markus Ochs 185,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 5 dns 12 dns
34 169888 Hartger Heldoorn 189,0 11 (dns) 10 (dns) dns dns dns dns
35 155640 Karine Jansen 192,0 (dnc) 14 (dns) dns dns dns 29 23
36 201747 Elias Ott 194,0 (dnc) 21 (dns) dns dns dns 22 25
37 164813 Sjoerd Brandt 218,0 8 (dns) (dns) dns dns dns dns dns
38 184062 Gerard van Duynhoven 218,0 (dnc) (dnc) dnc 22 dnf dns dns dns
39 7566 Steven Louwrier 220,0 (dnc) (dnc) 18 dns dns dns dnf dns
40 164677 Arnold Mulderij 226,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 16 dns
41 99 Roos van Rees 238,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 28
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  171900 Martijn Ozinga race 2: 27 punten
  161881 André Brons race 1: 22 punten
  198183 Sicco Verhoef race 1: 22 punten
  141627 Bas Peters race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 2: 27 punten
  171711 Toshihiro Yaegashi race 1: 22 punten
  175659 Frans van den Eeckhout race 1: 22 punten
  213990 Rutger Flierman race 1: 22 punten
  213990 Rutger Flierman race 7: 34 punten
  2 Norbert Ozinga race 2: 27 punten
  7 Marc van Wingerden race 5: 28 punten
  180830 Anke Haadsma race 1: 22 punten
  180988 Peter van Houten race 7: 34 punten
  184062 Gerard van Duynhoven race 5: 28 punten
  7566 Steven Louwrier race 7: 34 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl