Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 191211 César Sierhuis 14,0 2 4 (8) 5 1 (6) 1 1
2 164860 Freek de Miranda 18,0 1 (dns) (7) 2 5 3 2 5
3 174403 Lennart Cnossen 26,0 4 (8) 3 3 (ocs) 8 6 2
4 175661 Martijn Ozinga 32,0 (7) 6 6 7 2 7 (8) 4
5 142710 Han Hendriks 36,0 (10) 7 (14) 6 7 4 4 8
6 164667 Martin Koning 47,0 (dnc) 1 1 1 ocs 1 (dns) 9
7 179593 Tom Brons 53,0 8 5 (17) (18) 4 10 14 12
8 184293 Ed Weidemann 57,0 11 (12) 10 (dnf) 3 11 11 11
9 180602 Henk Wittenberg 62,0 5 19 (dns) 8 18 9 3 (dns)
10 202336 Koen Verhart 64,0 (dnc) 2 2 4 (dns) 2 7 dns
11 115 Frans vd Eeckhout 67,0 14 (22) (19) 14 16 12 5 6
12 185038 Hans Hoedeman 77,0 (dnc) 11 11 17 10 16 12 (dns)
13 164677 Arnold Mulderij 90,0 (dnc) 9 4 10 6 14 (dns) dns
14 198474 Joost Smeets 91,0 16 (dns) 12 (dns) 8 22 18 15
15 189655 Jelle Loosman 95,0 18 16 (dnf) (25) 17 17 13 14
16 60092 Sicco Verhoef 104,0 22 15 (dns) 20 12 (dns) 22 13
17 161881 André Brons 106,0 9 14 13 12 11 (dns) (dns) dns
18 139798 Mark van Wingerden 106,0 17 20 (dns) 19 (22) 13 19 18
19 179717 Michiel Peeters 108,0 3 3 5 (dns) (dns) dns dns 3
20 155640 Frans Plaum 112,0 13 dnf (dns) 13 26 15 20 (dns)
21 4 Jeroen van Veen 121,0 12 10 16 22 14 (dns) (dns) dns
22 202119 Roel Ballieux 135,0 6 13 (dns) (dns) 13 dns 9 dns
23 180988 Peter van Houten 138,0 (dnc) (dnc) dnc 9 15 dns 10 10
24 175670 Christiaan Reneman 146,0 23 (dns) 20 21 (dns) 19 dns 16
25 192533 Robert Huizinga 147,0 (dnc) 18 22 (dns) 21 20 dns 19
26 191173 Ad van de Broek 160,0 24 (dns) (dns) 24 27 dns 16 22
27 169888 Hartger Heldoorn 163,0 15 (dns) 21 15 (dns) 18 dns dns
28 164702 Erik de Vrijer 168,0 21 (dns) 18 16 19 (dns) dns dns
29 184062 Gerard van Duynhoven 173,0 (dnc) (dnc) dnc 27 28 23 24 24
30 174369 Aafke Keizer 174,0 (dnc) (dnc) dnc 23 25 dns 15 17
31 46674 Hans de Kip 179,0 19 21 (dns) (dns) 24 21 dns dns
32 167058 Simon van Rees 186,0 (dnc) (dnc) 9 dns dns 5 dnf dns
33 179594 Luc Kalf 191,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 20 25 dnf 21
34 192487 Nick Wake 204,0 (dnc) (dnc) dnc 26 dns dns 17 20
35 207315 Markus Ochs 208,0 (dnc) (dnc) dnc 11 9 dns dns dns
36 2311 Caja Cnossen 213,0 (dnc) dnf (dns) dns dns 24 dns 23
37 195174 Giovanni Vierling 226,0 (dnc) (dnc) 15 dns dns dns 23 dns
38 164917 Frank Eggink 232,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 23 dns 21 dns
39 180600 Mark Kalf 236,0 (dnc) 17 (dns) dns dns dns dnf dns
40 202 Peerke Kortekaas 242,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 7
41 518 Bas Peters 244,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 31 dns dns 25
42 1 Bas Lenferink 244,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 30 dns 26 dns
43 174404 Hero Meindersma 255,0 20 (dns) (dns) dns dns dns dns dns
44 136295 Job Kalf 260,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 25 dns
45 194868 Marijke Eggink 264,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 29 dns dns dns
46 22 Dochter van Rees 266,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnf dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  174403 Lennart Cnossen race 5: 34 punten
  164667 Martin Koning race 5: 34 punten
  184293 Ed Weidemann race 4: 29 punten
  189655 Jelle Loosman race 3: 24 punten
  155640 Frans Plaum race 2: 25 punten
  167058 Simon van Rees race 7: 31 punten
  179594 Luc Kalf race 7: 31 punten
  2311 Caja Cnossen race 2: 25 punten
  180600 Mark Kalf race 7: 31 punten
  22 Dochter van Rees race 7: 31 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl