Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 179717 Michiel Peeters 12,0 1 (3) 3 1 (dns) 1 2 3 1
2 164667 Martin Koning 15,0 2 1 2 2 1 2 (5) (dns) 5
3 171900 Martijn Ozinga 32,0 (dnf) 8 (dns) 8 8 3 1 1 3
4 179593 Tom Brons 43,0 (dnc) 2 11 3 5 4 (dns) 8 10
5 178808 César Sierhuis 44,0 5 6 8 7 (9) 6 6 (dns) 6
6 146518 Han Hendriks 55,0 4 (15) 9 9 (12) 10 8 4 11
7 174403 Lennart Cnossen 62,0 (dnc) (dns) 1 6 4 dns 3 2 2
8 164860 Freek de Miranda 73,0 3 4 7 5 2 (dns) (dns) dns 8
9 175659 Frans van den Eeckhout 73,0 (19) 9 12 12 6 9 18 7 (22)
10 184293 Ed Weidemann 75,0 6 14 18 11 (19) 12 (dnf) 5 9
11 202336 Koen Verhart 77,0 (dnc) (dnc) 5 4 11 5 4 dns 4
12 198474 Joost Smeets 87,0 (dnf) 10 17 14 (dns) 17 13 9 7
13 208437 Hans Hoedeman 91,0 7 13 16 15 14 (dns) 10 (dns) 16
14 211325 Simon van Rees 109,0 9 7 10 10 7 (dns) ocs (dns) dns
15 180988 Peter van Houten 110,0 dnf 12 (dns) 21 17 11 (dns) 6 20
16 180602 Henk Wittenberg 114,0 11 11 6 18 3 (dns) (dns) dns 21
17 169888 Hartger Heldoorn 117,0 12 (dns) 13 17 13 7 11 (dns) dns
18 141627 Bas Peters 121,0 8 19 24 (dns) 22 15 (dns) 14 19
19 175661 Frans Plaum 124,0 10 18 19 (24) 16 20 17 (dns) 24
20 84293 Herman ter Hennepe 145,0 17 23 21 23 (27) 24 19 18 (25)
21 139798 Mark van Wingerden 147,0 15 (dns) 20 20 20 (dns) 15 13 dns
22 8098 Hans de Kip 152,0 13 24 22 13 15 21 (dns) (dns) dns
23 4 Jeroen van Veen 153,0 (dnc) (dnc) dnc 25 25 14 16 11 18
24 189080 Robert Huizinga 164,0 16 (dns) 25 (dns) dns 8 12 15 dns
25 161881 André Brons 166,0 (dnc) 21 14 (dns) 18 16 9 dns dns
26 171711 Toshihiro Yaegashi 200,0 (dnc) (dnc) 23 22 21 23 dns dns 23
27 202119 Roel Ballieux 209,0 (dnc) (dnc) 4 19 10 dns dns dns dns
28 155640 Karine Jansen 213,0 (dnc) (dnc) dnc 16 dns 22 dns 16 27
29 60092 Sicco Verhoef 221,0 (dnc) 16 15 (dns) dns dns dns dns 14
30 71239 Ernie Vlaar 222,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 14 17 15
31 195174 Giovanni Vierling 224,0 (dnc) 20 (dns) dns dns 18 dns 10 dns
32 166368 Jan Aartrijk 225,0 18 (dns) 26 26 23 (dns) dns dns dns
33 164813 Sjoerd Brandt 237,0 (dnc) 5 (dns) dns dns dns dns dns 12
34 197663 Paul Bosma 240,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 13 7 dns dns
35 211110 Lars Croese 249,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 12 17
36 141603 Piet Hendriks 256,0 (dnc) 17 (dns) dns dns 19 dns dns dns
37 191173 Ad van den Broek 271,0 (dnc) (dnc) 27 dns 24 dns dns dns dns
38 174369 Aafke Keizer 274,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 28 dns dns dns 26
39 47 Erwin de Kleijn 277,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 13
40 180830 Anke Haadsma 278,0 14 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns
41 164702 Erik de Vrijer 286,0 (dnc) 22 (dns) dns dns dns dns dns dns
42 213990 Rutger Flierman 289,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 25 dns dns dns
43 91947 Steven Louwrier 290,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 26 dns dns dns dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  171900 Martijn Ozinga race 1: 23 punten
  184293 Ed Weidemann race 7: 22 punten
  198474 Joost Smeets race 1: 23 punten
  211325 Simon van Rees race 7: 22 punten
  180988 Peter van Houten race 1: 23 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl