Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 3  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 164667 Martin Koning 14,0 (dnc) 1 1 1 (ocs) 1 (dns) 9 1
2 191211 César Sierhuis 14,0 2 4 (8) 5 1 (6) 1 1 (dns)
3 164860 Freek de Miranda 18,0 1 (dns) (7) 2 5 3 2 5 (10)
4 174403 Lennart Cnossen 26,0 4 (8) 3 3 (ocs) (8) 6 2 8
5 175661 Martijn Ozinga 31,0 (7) 6 6 (7) 2 7 (8) 4 6
6 142710 Han Hendriks 33,0 (10) 7 (14) 6 7 4 4 (8) 5
7 179593 Tom Brons 48,0 8 5 (17) (18) 4 10 (14) 12 9
8 184293 Ed Weidemann 50,0 (11) (12) 10 (dnf) 3 11 11 11 4
9 180602 Henk Wittenberg 50,0 5 (19) (dns) 8 18 9 3 (dns) 7
10 164677 Arnold Mulderij 56,0 (dnc) 9 4 10 6 14 (dns) (dns) 13
11 179717 Michiel Peeters 63,0 3 3 5 (dns) (dns) (dns) dns 3 2
12 202336 Koen Verhart 64,0 (dnc) 2 2 4 (dns) 2 7 (dns) dns
13 115 Frans vd Eeckhout 65,0 14 (22) (19) 14 (16) 12 5 6 14
14 161881 André Brons 71,0 9 14 13 12 11 (dns) (dns) (dns) 12
15 185038 Hans Hoedeman 77,0 (dnc) 11 11 17 10 16 12 (dns) (18)
16 198474 Joost Smeets 89,0 16 (dns) 12 (dns) 8 (22) 18 15 20
17 4 Jeroen van Veen 90,0 12 10 16 22 14 (dns) (dns) (dns) 16
18 189655 Jelle Loosman 95,0 18 16 (dnf) (25) 17 17 13 14 (21)
19 202119 Roel Ballieux 99,0 6 13 (dns) (dns) 13 (dns) 9 dns 11
20 60092 Sicco Verhoef 104,0 22 15 (dns) 20 12 (dns) 22 13 (dns)
21 180988 Peter van Houten 106,0 (dnc) (dnc) (dnc) 9 15 dns 10 10 15
22 139798 Mark van Wingerden 106,0 17 20 (dns) 19 (22) 13 19 18 (dns)
23 155640 Frans Plaum 108,0 13 dnf (dns) 13 (26) 15 20 (dns) 22
24 192533 Robert Huizinga 127,0 (dnc) 18 22 (dns) 21 20 (dns) 19 27
25 191173 Ad van de Broek 130,0 24 (dns) (dns) 24 27 (dns) 16 22 17
26 167058 Simon van Rees 142,0 (dnc) (dnc) 9 (dns) dns 5 dnf dns 3
27 175670 Christiaan Reneman 146,0 23 (dns) 20 21 (dns) 19 (dns) 16 dns
28 174369 Aafke Keizer 150,0 (dnc) (dnc) (dnc) 23 25 dns 15 17 23
29 184062 Gerard van Duynhoven 151,0 (dnc) (dnc) (dnc) 27 28 23 24 24 25
30 169888 Hartger Heldoorn 163,0 15 (dns) 21 15 (dns) 18 (dns) dns dns
31 164702 Erik de Vrijer 168,0 21 (dns) 18 16 19 (dns) (dns) dns dns
32 179594 Luc Kalf 172,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 20 25 dnf 21 28
33 46674 Hans de Kip 179,0 19 21 (dns) (dns) 24 21 (dns) dns dns
34 192487 Nick Wake 183,0 (dnc) (dnc) (dnc) 26 dns dns 17 20 26
35 2311 Caja Cnossen 195,0 (dnc) dnf (dns) (dns) dns 24 dns 23 29
36 207315 Markus Ochs 208,0 (dnc) (dnc) (dnc) 11 9 dns dns dns dns
37 164917 Frank Eggink 209,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 23 dns 21 dns 24
38 195174 Giovanni Vierling 226,0 (dnc) (dnc) 15 (dns) dns dns 23 dns dns
39 174404 Hero Meindersma 227,0 20 (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns 19
40 518 Bas Peters 227,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 31 dns dns 25 30
41 180600 Mark Kalf 236,0 (dnc) 17 (dns) (dns) dns dns dnf dns dns
42 202 Peerke Kortekaas 242,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 7 dns
43 1 Bas Lenferink 244,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 30 dns 26 dns dns
44 194868 Marijke Eggink 248,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 29 dns dns dns 31
45 136295 Job Kalf 260,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 25 dns dns
46 22 Dochter van Rees 266,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnf dns dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  164667 Martin Koning race 5: 34 punten
  174403 Lennart Cnossen race 5: 34 punten
  184293 Ed Weidemann race 4: 29 punten
  189655 Jelle Loosman race 3: 24 punten
  155640 Frans Plaum race 2: 25 punten
  167058 Simon van Rees race 7: 31 punten
  179594 Luc Kalf race 7: 31 punten
  2311 Caja Cnossen race 2: 25 punten
  180600 Mark Kalf race 7: 31 punten
  22 Dochter van Rees race 7: 31 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl