Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 3  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 179717 Michiel Peeters 10,0 1 1 (3) (4) 2 (4) 2 1 3
2 174403 Lennart Cnossen 11,0 (dnc) (dnc) 1 2 (dns) 1 1 2 4
3 164667 Martin Koning 19,0 5 (dns) (dns) 3 (6) 2 3 5 1
4 178808 César Sierhuis 25,0 6 3 (dns) (dns) 3 5 (8) 6 2
5 202336 Koen Verhart 26,0 2 (dns) (dns) 8 4 3 6 3 (dns)
6 146518 Han Hendriks 39,0 7 2 6 (dns) (dns) (dns) 11 8 5
7 171900 Martijn Ozinga 40,0 4 (dnf) 4 (17) (19) 15 4 4 9
8 179593 Tom Brons 40,0 (13) 4 5 6 7 9 9 (14) (dns)
9 211325 Simon van Rees 43,0 12 6 (dns) (dns) 1 10 7 (13) 7
10 180602 Henk Wittenberg 56,0 (dnc) 9 2 5 13 6 (21) 21 (dns)
11 4 Jeroen van Veen 69,0 (dnc) 13 11 10 16 13 (26) (17) 6
12 208437 Hans Hoedeman 69,0 10 (19) 12 9 (17) (16) 15 7 16
13 198474 Joost Smeets 71,0 9 (dns) (dns) 14 (21) 12 5 11 20
14 161881 André Brons 79,0 dnf 5 8 18 8 (dns) 18 (dns) (dns)
15 71239 Ernie Vlaar 81,0 (dnc) 8 15 12 9 (23) 17 20 (23)
16 184293 Ed Weidemann 85,0 dnf (dsq) (dns) (dns) 11 19 10 15 8
17 198183 Sicco Verhoef 88,0 dnf 12 7 (dns) (dns) 7 (25) 18 22
18 141627 Bas Peters 92,0 (dnf) (dns) (dns) 20 12 21 13 12 14
19 197663 Paul Bosma 96,0 (dnc) 7 9 13 (dns) (dns) dns 9 15
20 141603 Piet Hendriks 96,0 (dnc) 10 14 (dns) (dns) 18 20 22 12
21 216073 Hans de Kip 105,0 (dnc) 18 (dns) 11 22 20 23 (dns) 11
22 175659 Frans van den Eeckhout 110,0 dnf (dns) 13 (dns) (dns) 8 24 26 17
23 175661 Frans Plaum 111,0 (dnc) 17 17 16 20 22 (27) 19 (ocs)
24 213990 Rutger Flierman 113,0 dnf 15 (dns) (dns) 14 (dns) dnf 10 18
25 189080 Robert Huizinga 117,0 (dnc) (dnc) 21 21 15 25 19 16 (26)
26 171711 Toshihiro Yaegashi 120,0 dnf 20 20 19 18 (24) (28) (24) 21
27 141086 Herman ter Hennepe 125,0 (dnc) 22 19 15 24 26 (30) (27) 19
28 211110 Lars Croese 134,0 (dnc) 16 (dns) 7 (dns) 11 14 dns dns
29 2 Norbert Ozinga 140,0 3 dnf (dns) 1 23 (dns) (dns) dns dns
30 180988 Peter van Houten 151,0 (dnc) 11 (dns) (dns) 10 dns dnf dns 10
31 180830 Anke Haadsma 155,0 dnf (dns) (dns) 23 25 17 (dns) dns 25
32 7 Marc van Wingerden 167,0 (dnc) 23 16 (dns) ocs 14 (dns) dns dns
33 207315 Markus Ochs 189,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 5 dns 12 dns dns
34 169888 Hartger Heldoorn 193,0 11 (dns) 10 (dns) (dns) dns dns dns dns
35 155640 Karine Jansen 195,0 (dnc) 14 (dns) (dns) dns dns 29 23 dns
36 201747 Elias Ott 197,0 (dnc) 21 (dns) (dns) dns dns 22 25 dns
37 7566 Steven Louwrier 205,0 (dnc) (dnc) 18 (dns) dns dns dnf dns 24
38 184062 Gerard van Duynhoven 209,0 (dnc) (dnc) (dnc) 22 dnf dns dns dns dnf
39 164813 Sjoerd Brandt 223,0 8 (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns dns
40 99 Roos van Rees 227,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 28 27
41 202119 Roel Ballieux 228,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 13
42 164677 Arnold Mulderij 231,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 16 dns dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  171900 Martijn Ozinga race 2: 27 punten
  161881 André Brons race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 1: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 2: 27 punten
  198183 Sicco Verhoef race 1: 22 punten
  141627 Bas Peters race 1: 22 punten
  175659 Frans van den Eeckhout race 1: 22 punten
  175661 Frans Plaum race 9: 30 punten
  213990 Rutger Flierman race 1: 22 punten
  213990 Rutger Flierman race 7: 34 punten
  171711 Toshihiro Yaegashi race 1: 22 punten
  2 Norbert Ozinga race 2: 27 punten
  180988 Peter van Houten race 7: 34 punten
  180830 Anke Haadsma race 1: 22 punten
  7 Marc van Wingerden race 5: 28 punten
  7566 Steven Louwrier race 7: 34 punten
  184062 Gerard van Duynhoven race 5: 28 punten
  184062 Gerard van Duynhoven race 9: 30 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl