Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 3  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 164667 Martin Koning 11,0 2 1 2 2 1 2 (5) (dns) (5) 1
2 179717 Michiel Peeters 12,0 1 (3) 3 1 (dns) 1 2 3 1 (10)
3 171900 Martijn Ozinga 32,0 (dnf) 8 (dns) 8 8 3 1 1 3 (9)
4 164860 Freek de Miranda 32,0 3 4 7 5 2 (dns) (dns) (dns) 8 3
5 174403 Lennart Cnossen 34,0 (dnc) (dns) 1 6 4 (dns) 3 2 2 16
6 202336 Koen Verhart 40,0 (dnc) (dnc) 5 4 11 5 4 (dns) 4 7
7 179593 Tom Brons 43,0 (dnc) 2 11 3 5 4 (dns) 8 10 (13)
8 178808 César Sierhuis 44,0 5 6 8 7 (9) 6 6 (dns) 6 (dnf)
9 146518 Han Hendriks 50,0 4 (15) 9 9 (12) 10 8 4 (11) 6
10 211325 Simon van Rees 67,0 9 7 10 10 7 (dns) ocs (dns) (dns) 2
11 184293 Ed Weidemann 72,0 6 14 (18) 11 (19) 12 (dnf) 5 9 15
12 175659 Frans van den Eeckhout 73,0 (19) 9 12 12 6 9 18 7 (22) (22)
13 180602 Henk Wittenberg 78,0 11 11 6 18 3 (dns) (dns) (dns) 21 8
14 208437 Hans Hoedeman 80,0 7 13 (16) 15 14 (dns) 10 (dns) 16 5
15 198474 Joost Smeets 87,0 (dnf) 10 17 14 (dns) 17 13 9 7 (19)
16 169888 Hartger Heldoorn 96,0 12 (dns) 13 17 13 7 11 (dns) (dns) 23
17 180988 Peter van Houten 101,0 (dnf) 12 (dns) 21 17 11 (dns) 6 20 14
18 141627 Bas Peters 121,0 8 19 24 (dns) 22 15 (dns) 14 19 (29)
19 139798 Mark van Wingerden 121,0 15 (dns) 20 20 20 (dns) 15 13 (dns) 18
20 175661 Frans Plaum 124,0 10 18 19 (24) 16 20 17 (dns) 24 (27)
21 8098 Hans de Kip 125,0 13 24 22 13 15 21 (dns) (dns) (dns) 17
22 84293 Herman ter Hennepe 145,0 17 23 21 23 (27) 24 19 18 (25) (30)
23 189080 Robert Huizinga 150,0 16 (dns) 25 (dns) (dns) 8 12 15 dns 25
24 4 Jeroen van Veen 158,0 (dnc) (dnc) (dnc) 25 25 14 16 11 18 dns
25 161881 André Brons 176,0 (dnc) 21 14 (dns) 18 16 9 (dns) dns dns
26 171711 Toshihiro Yaegashi 181,0 (dnc) (dnc) 23 22 21 23 (dns) dns 23 20
27 202119 Roel Ballieux 184,0 (dnc) (dnc) 4 19 10 (dns) dns dns dns 4
28 155640 Karine Jansen 190,0 (dnc) (dnc) (dnc) 16 dns 22 dns 16 27 11
29 71239 Ernie Vlaar 219,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 14 17 15 26
30 195174 Giovanni Vierling 223,0 (dnc) 20 (dns) (dns) dns 18 dns 10 dns 28
31 211110 Lars Croese 237,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 12 17 12
32 197663 Paul Bosma 240,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 13 7 dns dns 24
33 166368 Jan Aartrijk 240,0 18 (dns) 26 26 23 (dns) (dns) dns dns dns
34 60092 Sicco Verhoef 241,0 (dnc) 16 15 (dns) (dns) dns dns dns 14 dns
35 164813 Sjoerd Brandt 262,0 (dnc) 5 (dns) (dns) dns dns dns dns 12 dns
36 191173 Ad van den Broek 278,0 (dnc) (dnc) 27 (dns) 24 dns dns dns dns 31
37 141603 Piet Hendriks 281,0 (dnc) 17 (dns) (dns) dns 19 dns dns dns dns
38 174369 Aafke Keizer 299,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 28 dns dns dns 26 dns
39 183047 Erwin de Kleijn 307,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 13 dns
40 180830 Anke Haadsma 308,0 14 (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns
41 183480 Linus Ax 315,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 21
42 164702 Erik de Vrijer 316,0 (dnc) 22 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns
43 213990 Rutger Flierman 319,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 25 dns dns dns dns
44 91947 Steven Louwrier 320,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 26 dns dns dns dns dns
45 174404 Heero Meindersma 326,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 32
46 164665 Robert Geus 327,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 33
47 77 Simon 328,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 34
48 555 Norbert Ozinga 331,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  171900 Martijn Ozinga race 1: 23 punten
  178808 César Sierhuis race 10: 37 punten
  211325 Simon van Rees race 7: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 7: 22 punten
  198474 Joost Smeets race 1: 23 punten
  180988 Peter van Houten race 1: 23 punten
  555 Norbert Ozinga race 10: 37 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl