Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 3  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 164667 Martin Koning 13,0 2 1 2 2 1 2 (5) (dns) (5) 1 2
2 179717 Michiel Peeters 15,0 1 3 3 1 (dns) 1 2 3 1 (10) (4)
3 171900 Martijn Ozinga 37,0 (dnf) 8 (dns) 8 8 3 1 1 3 (9) 5
4 164860 Freek de Miranda 38,0 3 4 7 5 2 (dns) (dns) (dns) 8 3 6
5 202336 Koen Verhart 43,0 (dnc) (dnc) 5 4 11 5 4 (dns) 4 7 3
6 146518 Han Hendriks 51,0 4 (15) 9 9 (12) 10 8 4 (11) 6 1
7 178808 César Sierhuis 52,0 5 6 8 7 (9) 6 6 (dns) 6 (dnf) 8
8 179593 Tom Brons 56,0 (dnc) 2 11 3 5 4 (dns) 8 10 13 (19)
9 211325 Simon van Rees 74,0 9 7 10 10 7 (dns) ocs (dns) (dns) 2 7
10 174403 Lennart Cnossen 83,0 (dnc) (dns) 1 6 4 (dns) 3 2 2 16 dns
11 184293 Ed Weidemann 90,0 6 14 (18) 11 (19) 12 (dnf) 5 9 15 18
12 208437 Hans Hoedeman 92,0 7 13 (16) 15 14 (dns) 10 (dns) 16 5 12
13 175659 Frans van den Eeckhout 92,0 19 9 12 12 6 9 18 7 (22) (22) (20)
14 198474 Joost Smeets 97,0 (dnf) 10 17 14 (dns) 17 13 9 7 (19) 10
15 180988 Peter van Houten 114,0 (dnf) 12 (dns) 21 17 11 (dns) 6 20 14 13
16 180602 Henk Wittenberg 127,0 11 11 6 18 3 (dns) (dns) (dns) 21 8 dns
17 175661 Frans Plaum 135,0 10 18 19 (24) 16 20 17 (dns) 24 (27) 11
18 169888 Hartger Heldoorn 145,0 12 (dns) 13 17 13 7 11 (dns) (dns) 23 dns
19 8098 Hans de Kip 146,0 13 24 22 13 15 21 (dns) (dns) (dns) 17 21
20 141627 Bas Peters 150,0 8 19 24 (dns) 22 15 (dns) 14 19 29 (dns)
21 189080 Robert Huizinga 166,0 16 (dns) 25 (dns) (dns) 8 12 15 dns 25 16
22 4 Jeroen van Veen 167,0 (dnc) (dnc) (dnc) 25 25 14 16 11 18 dns 9
23 84293 Herman ter Hennepe 167,0 17 23 21 23 (27) 24 19 18 (25) (30) 22
24 139798 Mark van Wingerden 170,0 15 (dns) 20 20 20 (dns) 15 13 (dns) 18 dns
25 171711 Toshihiro Yaegashi 204,0 (dnc) (dnc) 23 22 21 23 (dns) dns 23 20 23
26 161881 André Brons 225,0 (dnc) 21 14 (dns) 18 16 9 (dns) dns dns dns
27 202119 Roel Ballieux 233,0 (dnc) (dnc) 4 19 10 (dns) dns dns dns 4 dns
28 71239 Ernie Vlaar 233,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc 14 17 15 26 14
29 155640 Karine Jansen 239,0 (dnc) (dnc) (dnc) 16 dns 22 dns 16 27 11 dns
30 195174 Giovanni Vierling 272,0 (dnc) 20 (dns) (dns) dns 18 dns 10 dns 28 dns
31 211110 Lars Croese 286,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 12 17 12 dns
32 197663 Paul Bosma 289,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 13 7 dns dns 24 dns
33 166368 Jan Aartrijk 289,0 18 (dns) 26 26 23 (dns) (dns) dns dns dns dns
34 60092 Sicco Verhoef 290,0 (dnc) 16 15 (dns) (dns) dns dns dns 14 dns dns
35 164813 Sjoerd Brandt 311,0 (dnc) 5 (dns) (dns) dns dns dns dns 12 dns dns
36 183047 Erwin de Kleijn 324,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 13 dns 17
37 191173 Ad van den Broek 327,0 (dnc) (dnc) 27 (dns) 24 dns dns dns dns 31 dns
38 141603 Piet Hendriks 330,0 (dnc) 17 (dns) (dns) dns 19 dns dns dns dns dns
39 91947 Steven Louwrier 335,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 26 dns dns dns dns dns 15
40 174369 Aafke Keizer 348,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc 28 dns dns dns 26 dns dns
41 180830 Anke Haadsma 357,0 14 (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns
42 183480 Linus Ax 364,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 21 dns
43 164702 Erik de Vrijer 365,0 (dnc) 22 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns
44 213990 Rutger Flierman 368,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 25 dns dns dns dns dns
45 174404 Heero Meindersma 375,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 32 dns
46 164665 Robert Geus 376,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 33 dns
47 77 Simon 377,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 34 dns
48 555 Norbert Ozinga 380,0 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  171900 Martijn Ozinga race 1: 23 punten
  178808 César Sierhuis race 10: 37 punten
  211325 Simon van Rees race 7: 22 punten
  184293 Ed Weidemann race 7: 22 punten
  198474 Joost Smeets race 1: 23 punten
  180988 Peter van Houten race 1: 23 punten
  555 Norbert Ozinga race 10: 37 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl