Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 4  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 179717 Michiel Peeters 18,0 (8) (dns) 3 3 2 3 (6) 1 1 2 1 (10) 1 1
2 164667 Martin Koning 22,0 1 (5) 4 1 4 2 4 (5) (dns) 1 2 1 (dns) 2
3 164813 Sjoerd Brandt 24,0 2 2 2 2 (15) 1 (5) 3 2 5 (6) 3 2 (dns)
4 178808 César Sierhuis 46,0 (9) 3 (9) 5 3 (7) 2 6 (dns) 7 4 6 6 4
5 164860 Freek de Miranda 48,0 6 8 (dns) 4 1 4 1 4 (dns) 8 7 (dns) (dnf) 5
6 202336 Koen Verhart 67,0 4 (dns) (dns) 7 8 (dns) 9 8 4 6 (dns) 8 4 9
7 142710 Han Hendriks 74,0 (17) 9 6 11 (13) (16) 10 12 5 4 (dns) 4 10 3
8 179593 Tom Brons 79,0 13 6 8 6 18 5 (dns) (dns) (dns) (dns) 5 5 7 6
9 184293 Ed Weidemann 86,0 10 (12) (11) 10 7 8 (13) 7 10 9 9 (11) 9 7
10 175661 Martijn Ozinga 95,0 (dnc) 4 1 12 (dns) 10 (dns) 2 3 (dns) 3 2 3 dns
11 174403 Lennart Cnossen 107,0 7 1 12 8 (dns) (dns) 3 (dns) 6 3 (dns) 7 5 dns
12 198474 Joost Smeets 117,0 (18) 10 (dnf) (19) 16 (19) 17 10 7 11 10 15 11 10
13 180988 Peter van Houten 126,0 14 (dns) 7 14 10 9 14 14 (17) 14 14 (dns) (dns) 16
14 208437 Hans Hoedeman 127,0 (19) 11 (dns) 15 9 14 12 11 13 13 15 (dns) 14 (dns)
15 169888 Hartger Heldoorn 152,0 15 13 5 20 20 12 15 (dns) (dns) 12 (23) 19 (dnf) 21
16 115 Frans vd Eeckhout 153,0 12 18 13 (23) 11 13 7 (dns) (dns) 19 (24) 18 19 23
17 155640 Frans Plaum 166,0 (22) 15 15 (22) 12 15 (dns) (dns) 20 17 20 12 18 22
18 4 Jeroen van Veen 193,0 28 (dns) (dns) (dns) 14 (dns) 18 9 8 15 19 14 dns 13
19 171711 Toshihiro Yaegashi 201,0 (dnc) 21 (dns) (dns) 21 18 23 (dns) 18 21 27 17 17 18
20 141086 Herman ter Hennepe 220,0 (35) 23 20 (28) 25 26 20 15 21 23 (dnf) 23 (dns) 24
21 161881 André Brons 234,0 24 16 10 18 22 (dns) (dns) (dns) (dns) dns dns 9 13 12
22 141627 Bas Peters 239,0 29 20 19 21 23 (dns) (dns) dnf (dns) 20 17 (dns) dns 17
23 139798 Mark van Wingerden 272,0 26 (dns) (dns) (dns) 19 dnf 11 (dns) 16 22 25 dns dns 15
24 192533 Robert Huizinga 273,0 33 22 18 (dns) 17 24 22 (dns) 11 (dns) (dns) 16 dns dns
25 180602 Henk Wittenberg 274,0 3 19 (dns) 13 5 6 8 (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns
26 207315 Markus Ochs 274,0 (dnc) 7 (dns) (dns) 6 11 (dns) dns 9 dns 13 dns dns 8
27 20496 Martijn Franssens 322,0 (dnc) (dnc) 23 (dns) 26 (dns) 21 dnf 23 dns dns 22 dnf dns
28 167058 Simon van Rees 324,0 5 14 (dns) (dns) (dns) (dns) dns dns 12 10 8 dns dns dns
29 60092 Sicco Verhoef 339,0 16 (dns) (dns) 9 (dns) (dns) dns 13 dns dns dns dns 15 11
30 8231 Hans de Kip 353,0 25 17 (dns) 26 (dns) (dns) (dns) dns dns 18 26 21 dns dns
31 195174 Giovanni Vierling 360,0 (dnc) (dnc) (dnc) 17 (dns) 23 dns dns dns dns 18 13 dns 14
32 194868 Frank Eggink 379,5 22 (dns) (dns) 25 (dns) (dns) dns dns dns 16 21 dns dns 20
33 174369 Aafke Keizer 392,0 20 (dns) (dns) 27 (dns) 22 (dns) dns dns dns 28 20 dns dns
34 213990 Rutger Flierman 394,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 20 16 dns dns dns 16 dns 12 dns
35 202119 Roel Ballieux 418,0 (dnc) (dnc) 14 (dns) (dns) dns dns dns dns dns 11 dns 8 dns
36 183480 Linus 444,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 25 dns dns 15 dns dns dns dns 19
37 141603 Piet Hendriks 447,0 27 (dns) 16 (dns) (dns) (dns) 19 dns dns dns dns dns dns dns
38 71239 Ernie Vlaar 451,0 30 (dns) (dns) (dns) 24 (dns) dns dns dns dns 12 dns dns dns
39 164702 Erik de Vrijer 451,0 31 (dns) 21 (dns) (dns) (dns) dns dns 14 dns dns dns dns dns
40 213182 Piet Bankersen 475,0 11 (dns) (dns) 24 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns
41 175670 Christiaan Reneman 480,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 21 dns dns 19 dns dns dns dns dns
42 191173 Ad van den Broek 483,0 21 (dns) (dns) (dns) (dns) dns dns dns 22 dns dns dns dns dns
43 184062 Gerard van Duynhoven 501,0 32 (dns) (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns dns 29 dns dns dns
44 201747 Elias Ott 511,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 16 dns
45 559 Arnold Mulderij 511,0 (dnc) (dnc) (dnc) 16 (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
46 174404 Heero Meindersma 512,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 17 dns dns dns dns dns dns dns dns
47 106482 Pleun Lodewijks 512,0 (dnc) (dnc) 17 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
48 180830 Anke Haadsma 515,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 20 dns
49 91947 Steven Louwrier 517,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 22 dns dns dns
50 175594 Job Kalf 517,0 (dnc) (dnc) 22 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
51 141623 Dick de Vries 519,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 24 dns dns dns dns
52 166368 Jan van Aartrijk 519,0 (dnc) (dnc) 24 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
53 164917 Marijke Eggink 525,0 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc 30 dns dns dns
54 2311 Caja Cnossen 529,0 34 (dns) (dns) (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns dns
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  164860 Freek de Miranda race 13: 24 punten
  198474 Joost Smeets race 3: 26 punten
  169888 Hartger Heldoorn race 13: 24 punten
  141627 Bas Peters race 8: 18 punten
  139798 Mark van Wingerden race 6: 28 punten
  20496 Martijn Franssens race 8: 18 punten
  20496 Martijn Franssens race 13: 24 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl