Dijkverzwaring kan doorgaan

Geplaatst op 25-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste Doordrijvers,

 

Na de afkeuring van de Markermeerdijken in 2006 is er jarenlang gesproken over nut en noodzaak van de voorgestelde dijkversterking. Voor ons bleef lang onduidelijk hoe de dijk verplaatst zou worden. Indien dit binnenwaarts zou gaan zou dit feitelijk het einde van onze vereniging betekenen. Grote projecten voor het terrein werden uitgesteld. We besloten actief mee te doen aan de inspraak voor belanghebbenden en inwoners om invloed uit te oefenen. Toen het er in 2013 op leek dat de dijkverschuiving zelfs buitenwaarts zou gaan leek er licht aan het einde van de tunnel. We pakten het terrein flink aan om de drainage te verbeteren en vernieuwden het riool grotendeels. We sloten een intentieovereenkomst met het Hoogheemraadschap om te bezien of er (piek)parkeer mogelijkheid gecreëerd kon worden op de extra ruimte die zou ontstaan. Bij de uiteindelijke vaststelling van het ontwerp ging dit uiteindelijk niet door. De dijk wordt wel ter hoogte van ons terrein aan de buitenkant versterkt, maar er vindt geen as-verschuiving plaats. Hierdoor ontstaat geen extra ruimte. We bekijken nu samen met het Hoogheemraadschap en het bouwconsortium (“de Alliantie”) wat de eventuele extra parkeermogelijkheden zijn. Ook hebben we een contract met de alliantie gesloten voor de verwijdering en terugplaatsing na afloop van de werkzaamheden van de “buitensteiger”  in het Markermeer.

Tegen het uiteindelijke plan is van verschillende kanten verzet aangetekend. Op 22 april heeft de Raad van State hierover uitspraak gedaan en de Alliantie heeft het groene licht gekregen om de voorbereidende werkzaamheden die als waren opgestart (met een omkeerbaar karakter) definitief door te zetten.

Voor de uitspraak verwijzen we naar deze links:              

https://www.raadvanstate.nl/@120905/versterking-markermeerdijken/ 

http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl/nieuwsbrief-april-2020#!/dijkversterking-kan-doorgaan

Voor ons de Doordrijvers betekent dit concreet dat begin mei het fietspad boven op de dijk afgesloten zal gaan worden en later dit jaar ook de weg van Durgerdam naar Uitdam direct ten noorden van ons terrein bij het Boschje. Ons terrein zal dan gedurende de gehele duur van het project (waarschijnlijk tot en met 2022) alleen vanuit Durgerdam bereikbaar zijn, zowel per auto als met de fiets. Ook zullen veel bomen tussen ons terrein en het Boschje worden gerooid omdat hier een muur van “big bags” neergezet worden tijdens het werk om de dijkversterking, die vanaf dit punt tot aan Uitdam binnendijks zal plaatsvinden, te stutten. Over een goede afsluiting van het terrein op die plek overleggen we nog met de Alliantie. Ook zullen er na afloop nieuwe bomen worden teruggeplaatst, afhankelijk van het nieuwe “profiel” van het dijktalud. We nemen deel aan het bewoneroverleg dat de Alliantie heeft ingesteld om mee te praten over de overlast en maatregelen in verband hiermee tijdens de periode van de dijkversterking. We zullen jullie op de hoogte blijven houden van verdere ontwikkelingen.

 

  

Reageren

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 

Contact


 Adres

      W.S.V. De Doordrijvers

      Uitdammerdijk 14

      1026 CP Amsterdam (Durgerdam)

 Telefoon

        020 490 4563 

  E-mail

       ofni.[antispam].@doordrijvers.nl

  Website

       eitcader.[antispam].@doordrijvers.nl

 

Maps


 

Watersportvereniging De Doordrijvers

Onze adverteerders


 

 
 

 

 W.S.V De Doordrijvers 2020