Terugkoppeling informatieavond dijkversterking

Geplaatst op 19-09-2016  -  Categorie: Algemeen

Hallo allemaal,

 

Gisteravond bij de informatie bijeenkomst geweest in Durgerdam van HHNK waar de keuze voor de dijkversterking voor onze sectie is bekend gemaakt en toegelicht.

 

Twee alternatieven waren voorgesteld:

 

  1. Dijkversterking door aparte dijk buitenom; bestaande dijk niet aangetast; voor ons verandert er niets
  2. Gecombineerde binnen en buitenwaartse versterking van de bestaande dijk waarbij het lichaam van de bestaand dijk (cultuur historisch monument) zoveel mogelijk intact wordt gelaten.

 

Deze twee alternatieven wijken af van de oorspronkelijk voorgestelde versterking te weten buitenwaartse versterking met verschuiving van de as van de dijk.

Hiertegen maakte vooral de provincie Noord-Holland bezwaar omdat dit de cultuur-historische waarde van de dijk zou aantasten.

 

Belanghebbenden op dit traject van de dijk hebben massaal (beter is in grote meerderheid : er staan maar een paar huizen en drie kampeerterreinen op dit stuk) alternatief 1 afgewezen.

 

Het goede nieuws is dan ook dat de alliantie gekozen heeft voor de tweede variant.

Het slecthe nieuws is dat dit voor ons nog steeds geen duidelijkheid geeft.

 

De Doordrijvers (maar ook VRK en Kinselmeerzicht, die ook vertegenwoordigers gestuurd hadden) zijn op de kaart nog omcirkeld: hier is een andere oplossing nodig, omdat binnenwaartse versterking niet kan i.v.m. aanwezige bebouwing.

 

Vertegenwoordigers van HHNK hebben wederom uitdrukkelijk aangegeven dat zij geen ingrepen op de terreinen willen. Ik heb expliciet gevraagd wat dan de alternatieven zouden kunnen zijn en heb gezegd dat in feite alleen een buitenwaartse versterking overblijft of een “technische” oplossing (damwanden ?).

Er is aangegeven in antwoord hierop dat er eigenlijk op dit stuk alleen met “grond” zal worden gewerkt en dat voor een buitenwaartse versterking verder overleg met de provincie nodig is.

 

Naast buitenwaartse versterking met asverschuiving zou er ook nog sprake kunnen zijn van een een “kamelen” dijk: het oude dijklichaam blijft liggen en er wordt een nieuwe “naast” gelegd. Dit is eerder in zijn algemeenheid afgewen als een niet realistische optie, maar ik denk dat we hier ook rekening mee moeten houden. Dit is overigens gisteren niet besproken, maar ik het noem het omdat dit in het verleden wel eens besproken is en rekening houdt met het belang van het behoud van het bestaande dijklichaam.

 

Al met al is het dus nog niet duidelijk wat de uitkomst voor ons zal worden. Men verwacht op de eerstvolgende bijeenkomst van 11 oktober hier meer duidelijkheid over te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Ad van den Broek

 

Klik hier om het persbericht van het HNNK te lezen.  

Reageren

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst
 
 

Contact


 Adres

      W.S.V. De Doordrijvers

      Uitdammerdijk 14

      1026 CP Amsterdam (Durgerdam)

 Telefoon

        020 490 4563 

  E-mail

       ofni.[antispam].@doordrijvers.nl

  Website

       eitcader.[antispam].@doordrijvers.nl

 

Maps


 

Watersportvereniging De Doordrijvers

Onze adverteerders


 

 
 

 

 W.S.V De Doordrijvers 2020