Wedstrijdkalender 2022 W.S.V. De Doordrijvers

Klik hier voor de printversie van de Wedstrijdkalender.

Klik hier voor de Wedstrijdbepalingen van WSV De Doordrijvers.

 

Dag            Evenement                                                                            Start        

 

September

Zon 25        Middagwedstrijden                                                             13.00 uur

 

Oktober

Zat 8           Middagwedstrijden (LET OP: zaterdag)                           13.00 uur

                    - Tevens sluiting van het zeilseizoen

                    - Vlag strijken na de wedstrijden (Clublied), en ’s avonds diner

Zat 22         Johan Stam Midwinterkampioenschap (Laser Std & Rad)  11.30 uur

Zon 23        Johan Stam Midwinterkampioenschap (Laser Std & Rad)  10.30 uur

 

December

Zon 11        Duivekater (Laser Std & Rad) onder voorbehoud                10.30 uur

                   van omstandigheden naar oordeel van comité.

                   Afgelasten kan tot 20 uur vantevoren.

                    

 

  Toelichting

 • 2e Race. Er wordt op 5 vrijdagavonden ook een 2e race gevaren; deze telt echter niet mee in het reguliere ‘Vrijdagavondklassement’. De winnaars van race 2 krijgen een vermelding op de  ‘Race-2-plaquette’.
 • Middagwedstrijden zijn toegankelijk voor alle klassen. De start is steeds om 13.00 uur. De minimum deelname voor een aparte start per klasse is vijf boten. Op 12 juni komt de Windsurfer LT klasse een klasse-evenement bij ons varen op het Kinselmeer. Zij starten i.v.m. de logistiek iets eerder dan de Lasers.
 • Up/Down Races. Op 4 vrijdagavonden worden zogenaamde Up/Down Races gevaren. Deze tellen niet mee in het reguliere ‘Vrijdagavondklassement’.  Het zijn korte races met 1 of 2 kruisrakken en 1 of 2 voor-dewindse rakken; op één avond kunnen 2 of meer races plaatsvinden. Er wordt in één veld gevaren.
 • De Wisselbeker wordt opgemaakt voor de Laser Standaard en Laser Radiaal; er wordt dus in 2 velden gevaren met een een aparte start per klasse. Indien door omstandigheden geen 5 races kunnen worden gevaren, dan wordt een andere zondag aangewezen als dag 2 van de wisselbeker; alle races op die dag tellen dan mee voor de Wisselbeker.

  Tarieven

 • Vrijdagavondwedstrijden en Up/Down Races: 4 euro; jeugdleden 2 euro.
 • Wisselbeker, Openingswedstrijd en Middagwedstrijden: 10 euro; jeugdleden 5 euro.
 • Seizoensaanbieding voor alle wedstrijden: 100 euro (dit is exclusief de Primavera, het Johan Stam Midwinterkampioenschap en de Duivekater). Dat is dus een korting van 46 euro als je alles zou meevaren!
 • Primavera en Johan Stam Midwinterkampioenschap: 25 euro bij vooraf overmaken; bij ter plekke inschrijven moet contant 30 euro worden betaald.
 • Duivekater: 12,50 euro en verplichte inschrijving via internetformulier.

  Inschrijven

 • Voor de Primavera, het Johan Stam Midwinterkampioenschap kunt u, en voor de Duivekater moet u zich d.m.v. een internetformulier op de website inschrijven. Klik bij ‘Wedstrijden’ op ‘Inschrijven’.
 • De voorinschrijving sluit om 22.00 uur op de donderdag voorafgaande aan het evenement.
 • Het inschrijfgeld dient uiterlijk om 23.00 van die donderdag te zijn overgemaakt op rekening NL93 INGB 0006 2934 52 t.n.v. Wedstrijdcommissie De Doordrijvers o.v.v. ‘Naam evenement’ en ‘Zeilnummer’.

  (Inter)nationale wedstrijden

                      
                             
 
 
 
 

Contact


 Adres

      W.S.V. De Doordrijvers

      Uitdammerdijk 14

      1026 CP Amsterdam (Durgerdam)

 Telefoon

        020 490 4563 

  E-mail

       ofni.[antispam].@doordrijvers.nl

  Website

       eitcader.[antispam].@doordrijvers.nl

 

Maps


 

Watersportvereniging De Doordrijvers

Onze adverteerders


 

 
 

 

 W.S.V De Doordrijvers 2020