Wedstrijdkalender 2021 W.S.V. De Doordrijvers

Seizoen 2021 is afgelopen. Volgend seizoen start medio april.

 

  Toelichting

 • Er wordt op een 6 vrijdagavonden ook een 2e race gevaren; deze telt echter niet mee in het reguliere ‘Vrijdagavondklassement’. De winnaars van race 2 krijgen een eervolle vermelding op de  ‘Race-2-plaquette’.

 • Middagwedstrijden zijn toegankelijk voor alle klassen. De start is steeds om 13.00 uur. De minimum deelname voor een aparte start per klasse is vijf boten.

 • De Wisselbeker wordt opgemaakt voor de Laser Standaard en Laser Radiaal; er wordt dus in 2 velden gevaren met een een aparte start per klasse. Dit jaar is de Wisselbeker op zondag 13 juni, met de start om 12 uur. Indien door omstandigheden geen 5 races kunnen worden gevaren, dan wordt een andere zondag aangewezen als dag 2 van de wisselbeker; alle races op die dag tellen dan mee voor de Wisselbeker.

    Tarieven

  • Vrijdagavondwedstrijden en Up/Down Races: 4 euro; jeugdleden 2 euro.

  • Wisselbeker, Openingswedstrijd en Middagwedstrijden: 10 euro; jeugdleden 5 euro.

  • De seizoensaanbieding is 85 euro (exclusief JSMW, Primavera en Duivekater)

  • Primavera en Johan Stam Midwinterkampioenschap: 25 euro bij vooraf overmaken; bij ter plekke inschrijven moet contant 30 euro worden betaald.

  • Duivekater: 12,50 euro en verplichte inschrijving via internetformulier.

    Inschrijven

  • Voor de Primavera, het Johan Stam Midwinterkampioenschap kunt u, en voor de Duivekater moet u zich d.m.v. een internetformulier op de website inschrijven. Klik bij ‘Wedstrijden’ op ‘Inschrijven’.

  • De voorinschrijving sluit om 22.00 uur op de donderdag voorafgaande aan het evenement.

  • Het inschrijfgeld dient uiterlijk om 23.00 uur van die donderdag te zijn overgemaakt op rekening NL93 INGB 0006 2934 52 t.n.v. Wedstrijdcommissie De Doordrijvers o.v.v. ‘Naam evenement’ en ‘Zeilnummer’.

    (Inter)nationale wedstrijden

                        
                               
   
   
   
   

  Contact


   Adres

        W.S.V. De Doordrijvers

        Uitdammerdijk 14

        1026 CP Amsterdam (Durgerdam)

   Telefoon

          020 490 4563 

    E-mail

          ofni.[antispam].@doordrijvers.nl

    Website

          eitcader.[antispam].@doordrijvers.nl

   

  Maps


   

  Watersportvereniging De Doordrijvers

  Onze adverteerders


   

   
   

   

   W.S.V De Doordrijvers 2020